Utredningen

Idag var det dags. Sista mötet med läkarna för utredningen. Fick veta vad det hade kommit fram till. Jag har en så kallad Fobisk personlighetsstörning, eller med ett enklare ord social fobi. Skulle inte säga att min stärning/fobi är så extrem då det är något som jag kan med hjälp och vilja jobba bort.

Fobisk personlighetsstörning är en personlighetsströning med ett genomgående mönster av social hämning, låg självkänsla, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder. Personer med fobisk personlighetsstörning ser ofta sig själva som socialt odugliga eller inte socialt tilltalande och undviker social kontakt av rädsla för att bli förlöjligade.
 
Symtom för Fobisk personlighetsstärning
  • Social isolering
  • Extrem känslighet för kritik och avvisande
  • Känsla av otillräcklighet
  • Självförakt
  • Extrem blyghet eller social ångest i sociala situationer, men en önskan att ha en nära relation. Dock är personer med fobisk personlighetsstörning så rädda för att bli avvisade i en relation att de hellre är ensamma än att riskera kontakt med någon annan.
  • Lågt självförtroende
  • Svårt att lita på andra
  • Personer med fobisk personlighetsstörning flyr ofta till en fantasivärld som en form av flykt för att inte behöva hantera de smärtsamma tankarna.
    Källa Wikipedia

Jag känner helt igen mig i symptomen och kan säga att det stämmer helt in på mig. Men nu har jag fått ett namn på mina problem och det känns väldigt bra. Att kunna beskriva för folk varför det kan vara jobbig för mig i vissa sitvationer. Men mitt mål är inte nått än och problemen inte lösta. Bara för att jag fått veta igen vad det är för "fel" på mig så slutar det inte där. Jag har redan börjat min plan på hur jag ska gå tillväga för att jobba med mig själv och fixa problemen. För det jag vill är att detta till en slut ända inte ska ställa till det för mig i livet och det är de jag kommer kämpa för framöver. 
Life | |
Upp